Mobilmelker

Mobilmelker består av tralle, vakuumpumpe/motor, melkespann, vakuumregulering/vakuumeter, pulsator, melkeorgan og slanger. Komplett klart til å melke. Leveres standard for ku melking, men kan også levers for å melke andre dyr som ku og sau.  Vakuumpumpe har oljesmøring for best mulig funksjon og levertid. Bestlles:https://melking.no/produkt/komponenter/melkespann/mobilmelker-2/